nlJaarlijks vindt in Joure een expositie van ovengevormde glazen sculpturen plaats. Het is de enige plek in Nederland waar een grote expositie van deze discipline plaatsvindt. Veel van de werken die worden getoond, zijn nog nooit in ons land te zien geweest, of zelfs speciaal voor deze expositie gemaakt.

Ovengevormd glas is in Nederland nog een vrij onbekende vorm van glaskunst. In ovens kunnen, door middel van mallen, sculpturen worden gemaakt die robuust zijn, zoals in brons. Glas voegt daaraan een lichtspel en het spanningsveld tussen krachtig en breekbaar toe. Een combinatie met hout, steen of metaal, kan deze tegenstelling benadrukken. Maar met glas kunnen ook delicate sculpturen worden gemaakt, zoals ook op de expositie te zien is.

Voor glaskunstenaars die met ovens werken, was in Nederland nog geen gelegenheid waar ze collega’s kunnen ontmoeten en werk van vakgenoten kunnen zien. Ik wilde hen een plek bieden waar gelegenheid is om elkaar te leren kennen en inspireren. Daarnaast wilde ik een expositie organiseren die de belangen van de kunstenaars dient: zij hoeven geen commissie af te dragen en betalen geen stand huur, hoeven alleen hun aandeel in de werkelijke kosten te voldoen.

Het belangrijkst is natuurlijk dat de bezoekers van de expositie kunnen genieten. Hier is glaskunst op zijn mooist te zien. En er lopen kunstenaars rond die kunnen vertellen over hoe de verschillende kunstwerken zijn gemaakt.

Elk jaar zullen we meer kunstenaars uitnodigen. Door ook in het stadje Joure zelf glas te exposeren, willen we bewerkstelligen dat heel Joure eens per jaar in het teken van ovengevormd glas staat en heel Nederland kan genieten van unieke kunstwerken.

Steef Hendriks

enEvery year in Joure, in The Netherlands, there is an exhibition of Kilnformed glass sculptures. It is the only place in the Netherlands where a large exhibition of this discipline occurs. Many of the works in the exhibition have never been seen in Holland, or are made specifically for this exhibition.

Kilnformed glass in the Netherlands still is a relatively unknown form of glass art. In kilns, by means of molds, sculptures can be made that are robust, such as bronze. Glass adds a light show and the tension between strong and fragile. A combination with wood, stone or metal, can emphasize this contrast. But with glass also delicate sculptures can be made, as at the exhibition can be seen.


For glass artists who work with kilns, in the Netherlands there was no place where they could meet colleagues and can see work of those brothers and sisters in the craft. I wanted to offer them a place where there is opportunity to get to know and inspire each other. I also wanted to organize an exhibition representing the interests of the artists: they do not have to pay commission and pay no rent, need only to defray their share of the actual costs.

The most important thing of course is that visitors can enjoy the exhibition. Here is glass art at its best to enjoy. And there are artists around who can tell you about how the various artworks are created.

Each year we will invite more artists. By exhibiting glass art also in the town Joure itself, we want to realize that the whole of Joure once per year is the city of kilnformed glass and the Netherlands can enjoy unique works of art.

Steef Hendriks